AŞAĞI BÖLÜKLER Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


aşağı bölükleranlamı

Kapıkulu süvarilerinden sağ ve sol garipler bölükleri.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

AŞAĞI BÖLÜKLER ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER: toplam yükümlülükleranlamı İng. total liabilities 1. Merkez bankası parası ile merkez bankasının toplam döviz yükümlülükleri. 2. bk. pasif 2 BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • MÜLÂZIM: mülazım(1. anlamı) Ar. mul¥zim sf. (müla:zım, l ince okunur) esk. 1. Bir işe girmek için bir süre parasız olarak o işe devam eden. 2. a. ask. Teğmen. Güncel Türkçe Sözlük mülâzım(2. anlamı) 1. Atanmak için sıra bekleyen müderris ya da kadı adayları. 2. Kanunî döneminden beri savaşa çıkan padişahların daire hizmetleri için ayrılan kapıkulu süvarilerinden sayısı 300 olan Devamını Oku

  • MÜLÂZIM: mülazım(1. anlamı) Ar. mul¥zim sf. (müla:zım, l ince okunur) esk. 1. Bir işe girmek için bir süre parasız olarak o işe devam eden. 2. a. ask. Teğmen. Güncel Türkçe Sözlük mülâzım(2. anlamı) 1. Atanmak için sıra bekleyen müderris ya da kadı adayları. 2. Kanunî döneminden beri savaşa çıkan padişahların daire hizmetleri için ayrılan kapıkulu süvarilerinden sayısı 300 olan Devamını Oku

  • GARİP YİĞİTLER AĞASI: garip yiğitler ağasıanlamı Sağ gariplerle sol garipler bölüklerinin ağaları. BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ÖZELCİL ÖTÜRÜLÜKLER: özelcil ötürülükleranlamı Fr. Causes spécifiques BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • SİLAHTAR BÖLÜĞÜ: silahtar bölüğüanlamı Kapıkulu süvarisinin savaşa giderken askerin geçeceği yolları temizlemekle görevli ikinci bölüğü. BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ÇENELİ SÜLÜKLER: çeneli sülükleranlamı Alm. Kieferegel Yutaklarında çene yerine geçen üç boylam çıkıntı bulunan ve tıp sülüğüyle at sülüğünü de içine alan sülükgiller familyası. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • KAPIKULU SİPAH BÖLÜĞÜ: kapıkulu sipah bölüğüanlamı Osmanlı süvarisinin, savaş sırasında hükümdarın sağında durup onu ve sancağı korumakla görevli birinci bölüğü. BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • HORTUMLU SÜLÜKLER: hortumlu sülükleranlamı İng. trunked leeches Yutak başlangıcında, öne doğru uzatılabilir bir hortum bulunan sülükler familyası. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • CARİ YÜKÜMLÜLÜKLER: cari yükümlülükleranlamı İng. current liabilities İşletmenin bir yıl içerisinde ödemesi gereken borç ve hissedarlarının mülkiyet hakları toplamı. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar