AŞAĞI BİTKİLER Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


aşağı bitkiler(1. anlamı)

ç. a. bit. b. Su yosunları, mantarlar, kara yosunları vb. su dışında fazla boy atmayan damarsız bitkiler.

Güncel Türkçe Sözlükaşağı bitkiler(2. anlamı)

Osm. nebâtât-ı süfliye

(botanik)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963


Sponsorlu Bağlantılar

AŞAĞI BİTKİLER ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TOHUMLU BİTKİLER: tohumlu bitkiler(1. anlamı) ç. a. bit. b. Bitkiler dünyasının büyük bir şubesi, çiçekli bitkiler. Güncel Türkçe Sözlük tohumlu bitkiler(2. anlamı) İng. spermatophyta, anthophytes, phanerogams, seed plants (Yun. phaneros: açık; gamos: evlenme) Döllenmiş yumurta hücresinin gelişerek tohum meydana getirdiği bitkiler. Fanerogamlar. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 tohumlu bitkiler(3. anlamı) Osm. zât-ül-ilkah-ız-zâhire (çiçekli bitkiler) (botanik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 tohumlu bitkiler(4. anlamı) İng. spermatophyta Döllenmiş yumurta Devamını Oku

  • SPORLU BİTKİLER: sporlu bitkileranlamı Osm. zât-ül-ilkah-ı hafiye (çiçeksiz bitkiler) (botanik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ÇİÇEKLİ BİTKİLER: çiçekli bitkiler(1. anlamı) ç. a. bit. b. Tohumlu bitkiler. Güncel Türkçe Sözlük çiçekli bitkiler(2. anlamı) bk. tohumlu bitkiler. BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ÇOK HÜCRELİ BİTKİLER: çok hücreli bitkileranlamı bk. çokgözeli bitkiler. BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ETLİ BİTKİLER: etli bitkileranlamı Osm. fasile-i sabbariye (botanik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • BİTKİ TASLAĞI SAPÇIĞI: bitki taslağı sapçığıanlamı Osm. cezi (botanik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • BİTKİ TASLAĞI: bitki taslağıanlamı Osm. nebat hastalığı (botanik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • HEMOLİTİK ETKİLİ BİTKİLER: hemolitik etkili bitkileranlamı İng. hemolytic plants Hayvanlar tarafından fazla miktarda tüketildiğinde hemoliz meydana getiren, kara lahana ve karnabahar, lahana, soğan, yabani sarımsak, hardal, yabani hardal eğrelti otu, it üzümü, orman lahanası, köpek lahanası gibi bitkiler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇOKGÖZELİ BİTKİLER: çokgözeli bitkileranlamı İng. multicellular plants Birçok gözeden meydana gelen ve mantarlar gibi ilkel, yabanketeni, ökseotu, canavarotu gibi yüksek yapıda olup asalak yaşama uymuş türleri de bulunan bitkiler topluluğu. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • ARKEGON: arkegon(1. anlamı) Fr. archégone a. bit. b. Eğrelti otlarında, bütün kara yosunlarında, bazı su yosunlarında ve açık tohumlularda görülen dişilik organı. Güncel Türkçe Sözlük arkegon(2. anlamı) Osm. arkegon BSTS / Dirilbilim Terimleri1948 arkegon(3. anlamı) Osm. uzv-u tenis (botanik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar