ARTERYA KAUDALİS FEMORİS PROKSİMALİS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


arterya kaudalis femoris proksimalisanlamı

İng. arteria caudalis femoris proximalis

anat. Etçillerde a. femoralis’ten çıkarak m. adductor, m. pectineus, m. semimembranosus ve m. gracilis‘i vaskularize eden atardamar.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ARTERYA KAUDALİS FEMORİS PROKSİMALİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ARTERYA ABDOMİNALİS KAUDALİS: arterya abdominalis kaudalisanlamı İng. arteria abdominalis caudalis anat. Etçillerde, koyun ve sığırda bulunan bir atardamar. Sığırda a. profunda femoris’in proksimalinde, etçillerde distalinde a. iliaca externa‘dan, koyunda a. profunda femoris veya truncus pudendoepigastricus’tan çıkar ve m. obliquus externus abdominis‘e dağılır. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA EPİGASTRİKA KAUDALİS SUPERFİSYALİS: arterya epigastrika kaudalis superfisyalisanlamı İng. arteria epigastrica caudalis superficialis anat. A. pudenda externa‘dan çıkarak alt karın duvarında yüzlek olarak göbeğe doğru seyreden ve bu bölgenin derisiyle kaslarını, abdominal ve inguinal meme komplekslerini besleyen atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA AURİKULARİS PROFUNDA: arterya aurikularis profundaanlamı İng. arteria auricularis profunda anat. A. auricularis caudalis‘ten çıkarak auricula‘nın iç yüzüne ulaşan, dış kulak yolunun derisini de vaskularize eden atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA BUKKALİS: arterya bukkalisanlamı İng. arteria buccalis anat. A. maxillaris‘ten çıkarak yanağı vaskularize eden atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA DORSALİS NAZİ KAUDALİS: arterya dorsalis nazi kaudalisanlamı İng. arteria dorsalis nasi caudalis anat. Köpekte a. palpebralis supeiror lateralis’ten çıkan ve alın bölgesinden burun sırtına kadar olan alanı vaskularize eden atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA SEREBRİ KAUDALİS: arterya serebri kaudalisanlamı İng. arteria cerebri caudalis anat. A. communicans caudalis’ten çıkarak crus cerebri ile lobus piriformis arasında, tectum mesencephali’nin colliculus rostralis‘ine doğru giden atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA DORSALİS NAZİ: arterya dorsalis nazianlamı İng. arteria dorsalis nasi anat. Atta a. facialis‘ten, etçillerde a. infraorbitalis‘ten, sığır ve koyunda a. malaris‘ten, keçide a. temporalis superficialis‘ten çıkan ve dorsum nasi‘yi vaskularize eden atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA MAMMARYA KAUDALİS: arterya mammarya kaudalisanlamı İng. arteria mammaria caudalis anat. Geviş getirenlerde ve atgillerde, a. pudenda externa‘dan memeye giden ve memeyle Iymphocentrum inguinale superficiale‘yi vaskularize eden atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA ABDOMİNALİS KRANYALİS: arterya abdominalis kranyalisanlamı İng. arteria abdominalis cranialis anat. Etçillerde ve domuzda bulunan bir atardamar. İkinci ve üçüncü bel omurları hizasında aorta abdominalis‘ten çıkar ve iç bel kasları üzerinde enine olarak seyreder. Etçillerde a. phrenica caudalis ile ortak bir kök hâlinde çıkar, yan karın duvarının ön kısmını besler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA EPİGASTRİKA KRANYALİS SUPERFİSYALİS: arterya epigastrika kranyalis superfisyalisanlamı İng. arteria epigastrica cranialis superficialis anat. Etçillerde ve geviş getirenlerde a. epigastrica cranialis‘ten çıkarak m. rectus abdominis üzerinden deri altına ulaşan, deriyle etçillerde aynı zamanda torakal, arka ve ön abdominal meme komplekslerini besleyen atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar