APIŞTIRMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


apıştırmak(1. anlamı)

(-i) 1. Hayvanı çok yorarak yürüyecek güç bırakmamak. 2. den. Çifte demir atarak döndükçe geminin bir alan içinde kalmasını sağlamak.

Güncel Türkçe Sözlükapıştırmak(2. anlamı)

1. Sırta almak, bindirmek. 2. Oturtmak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

APIŞTIRMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • APIŞLAMAK: apışlamak(1. anlamı) Avuçlamak, avuç dolusu almak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışlamak(2. anlamı) Bağdaş kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışlamak(3. anlamı) 1. Duraklamak. 2. Bacakları ayırmak. 3. Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. 4. Adımlamak. 5. bk. apış kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • APIŞLAMAK: apışlamak(1. anlamı) Avuçlamak, avuç dolusu almak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışlamak(2. anlamı) Bağdaş kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışlamak(3. anlamı) 1. Duraklamak. 2. Bacakları ayırmak. 3. Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. 4. Adımlamak. 5. bk. apış kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • APIŞMAK: apışmak(1. anlamı) (nsz) 1. Hayvan yorgunluktan bacaklarını birbirinden ayırarak çöküvermek. 2. mec. Ne yapacağını kestirememek, şaşırmak. 3. hlk. Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek. Güncel Türkçe Sözlük apışmak(2. anlamı) Bağdaş kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışmak(3. anlamı) 1. Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek. 2. Bacakları ayırarak durmak, dikilmek. 3. Birinin sırtına binmek. 4. Yorgunluktan bacakları tutulmak, yürüyememek. 5. bk. apış kurmak. 6. Atlamak: Suyu Devamını Oku

  • AYRIŞTIRMAK: ayrıştırmak(1. anlamı) (-i) 1. Bütünün bozulmasına sebep olmak. 2. kim. Ayrışmasını sağlamak. Güncel Türkçe Sözlük ayrıştırmak(2. anlamı) 1. Ayırmak. 2. Temizlemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ayrıştırmak(3. anlamı) İng. parse BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu ayrıştırmak(4. anlamı) Osm. tahlil etmek (fizik, kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • KAYNAŞTIRMAK: kaynaştırmak(1. anlamı) (-i, -le) Kaynaşmasını sağlamak: “Siyah ve beyazın tonlarını son derece hünerle kaynaştırır.” –Y. Z. Ortaç. Güncel Türkçe Sözlük kaynaştırmak(2. anlamı) Karıştırmak : İplikleri kaynaştırmışsın. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kaynaştırmak(3. anlamı) Kaşındırmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kaynaştırmak(4. anlamı) İng. coalesce İki ya da daha çok öğeler kümesini, herhangi bir biçimde tek bir kümede toplamak, bk. birleştirmek. BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • APIŞLATMAK: apışlatmakanlamı Hayvanın bacaklarını germek, ayırmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇALIŞTIRMAK: çalıştırmak(1. anlamı) (-i, -e) 1. Çalışmasını sağlamak. 2. Çalışma işini yaptırmak. Güncel Türkçe Sözlük çalıştırmak(2. anlamı) İng. run BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu Devamını Oku

  • ÇALIŞTIRMAK: çalıştırmak(1. anlamı) (-i, -e) 1. Çalışmasını sağlamak. 2. Çalışma işini yaptırmak. Güncel Türkçe Sözlük çalıştırmak(2. anlamı) İng. run BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu Devamını Oku

  • ABIŞTIRMAK: abıştırmakanlamı Çocuğu arkaya, sırta bindirmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • YANAŞTIRMAK: yanaştırmak(1. anlamı) (-i, -e) Yanaşmasını sağlamak: “Arabacı, içkinin söndürdüğü fersiz, kabarık, aklı gözlerini kızın yüzüne yanaştırarak fısıldadı.” –P. Safa. Güncel Türkçe Sözlük yanaştırmak(2. anlamı) Fr. Affrontement BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu yanaştırmak(3. anlamı) Hizmete, hizmetçiliğe vermek. Tarama Sözlüğü1972 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar