APIŞLAYA APIŞLAYA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


apışlaya apışlayaanlamı

Yan yan, bacakları aça aça yürüme.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

APIŞLAYA APIŞLAYA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • APIŞMAK: apışmak(1. anlamı) (nsz) 1. Hayvan yorgunluktan bacaklarını birbirinden ayırarak çöküvermek. 2. mec. Ne yapacağını kestirememek, şaşırmak. 3. hlk. Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek. Güncel Türkçe Sözlük apışmak(2. anlamı) Bağdaş kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışmak(3. anlamı) 1. Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek. 2. Bacakları ayırarak durmak, dikilmek. 3. Birinin sırtına binmek. 4. Yorgunluktan bacakları tutulmak, yürüyememek. 5. bk. apış kurmak. 6. Atlamak: Suyu Devamını Oku

  • UĞUNLAMAK: uğunlamakanlamı Ağlaya ağlaya bayılmak, kendini yitirmek Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • APIŞAK APIŞAK: apışak apışakanlamı Bacakları yana aça aça (yürümek için). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • APIŞLATMAK: apışlatmakanlamı Hayvanın bacaklarını germek, ayırmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • UĞUNMAK: uğunmak(1. anlamı) (nsz) hlk. 1. Büyük bir üzüntü veya acıdan kıvranmak. 2. Ağlaya ağlaya bayılmak. 3. Soluğu tıkanmak. 4. İsteksiz davranmak, savsaklamak: “Gönülsüz yazıyorum. İstemediğim için, çevresinde dolanıp uğunuyorum.” –N. Meriç. Güncel Türkçe Sözlük uğunmak(2. anlamı) Ağlaya ağlaya bayılmak, kendini yitirmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü uğunmak(3. anlamı) Hızla dönmek, süzülmek (topaç, kirmen vb. için). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü uğunmak(4. anlamı) Ağrıdan, acıdan kıvranmak. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • UVUNMAK: uvunmak(1. anlamı) Ağlaya ağlaya bayılmak, kendini yitirmek Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü uvunmak(2. anlamı) bk. uğunmak. Tarama Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • APIŞIK: apışık(1. anlamı) sf. hlk. 1. Yorgun, güçsüz. 2. Şaşkın. 3. Kuyruğunu apış arasına alarak yılgın yılgın giden (hayvan). Güncel Türkçe Sözlük apışık(2. anlamı) Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışık(3. anlamı) 1. Yorgun, güçsüz, şaşkın. 2. bk. apışak (I)-1. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışık(4. anlamı) Sacayak. (Muttalip -Eskişehir) BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976 apışık(5. anlamı) bk. Apşak. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • APIŞLAMAK: apışlamak(1. anlamı) Avuçlamak, avuç dolusu almak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışlamak(2. anlamı) Bağdaş kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışlamak(3. anlamı) 1. Duraklamak. 2. Bacakları ayırmak. 3. Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. 4. Adımlamak. 5. bk. apış kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • APIŞLAMAK: apışlamak(1. anlamı) Avuçlamak, avuç dolusu almak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışlamak(2. anlamı) Bağdaş kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışlamak(3. anlamı) 1. Duraklamak. 2. Bacakları ayırmak. 3. Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. 4. Adımlamak. 5. bk. apış kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SILAYA GİTMEK: sılaya gitmekanlamı 1) bir süre ayrı kaldığı evini, yurdunu görmeye gitmek: “Ara sıra memlekete, sılaya gitmek lazım.” –R. H. Karay. 2) anne, baba ve diğer akrabalarını görmek için memlekete gitmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar