APIŞLAMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


apışlamak(1. anlamı)

Avuçlamak, avuç dolusu almak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüapışlamak(2. anlamı)

Bağdaş kurmak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüapışlamak(3. anlamı)

1. Duraklamak. 2. Bacakları ayırmak. 3. Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. 4. Adımlamak. 5. bk. apış kurmak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

APIŞLAMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • APIŞLAMAK: apışlamak(1. anlamı) Avuçlamak, avuç dolusu almak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışlamak(2. anlamı) Bağdaş kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışlamak(3. anlamı) 1. Duraklamak. 2. Bacakları ayırmak. 3. Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. 4. Adımlamak. 5. bk. apış kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • APIŞMAK: apışmak(1. anlamı) (nsz) 1. Hayvan yorgunluktan bacaklarını birbirinden ayırarak çöküvermek. 2. mec. Ne yapacağını kestirememek, şaşırmak. 3. hlk. Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek. Güncel Türkçe Sözlük apışmak(2. anlamı) Bağdaş kurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü apışmak(3. anlamı) 1. Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek. 2. Bacakları ayırarak durmak, dikilmek. 3. Birinin sırtına binmek. 4. Yorgunluktan bacakları tutulmak, yürüyememek. 5. bk. apış kurmak. 6. Atlamak: Suyu Devamını Oku

  • ABANNAMAK: abannamak(1. anlamı) Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü abannamak(2. anlamı) Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü abannamak(3. anlamı) 1. bk. abanlamak-1. 2. Koşmak. 3. Boşu boşuna, bir iş yapmadan gidip gelmek. 4. bk. abalamak (I)-1. 5. Geniş adımlarla bir yeri ölçmek, adımlamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü abannamak(4. anlamı) Bir işe hızla girişmek, işe koyulmak: Ahmet ovada öyle abannıyor ki, Devamını Oku

  • APIŞTIRMAK: apıştırmak(1. anlamı) (-i) 1. Hayvanı çok yorarak yürüyecek güç bırakmamak. 2. den. Çifte demir atarak döndükçe geminin bir alan içinde kalmasını sağlamak. Güncel Türkçe Sözlük apıştırmak(2. anlamı) 1. Sırta almak, bindirmek. 2. Oturtmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • AŞLAMAK: aşlamak(1. anlamı) Katmak, karıştırmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aşlamak(2. anlamı) 1. Yün giysilerin yırtık yerlerini örmek. 2. Yamamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aşlamak(3. anlamı) 1. Aşı yapmak. 2. Sebze fidesi dikmek: Domates aşladım. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aşlamak(4. anlamı) Katmak, karıştırmak (genellikle sıvılar için). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aşlamak(5. anlamı) Ağacı aşılamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aşlamak(6. anlamı) Düşüncesini başkasına benimsetmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aşlamak(7. anlamı) Karşısındakinin sözlerine, uyaklı kızdırıcı ve güldürücü yanıtlar Devamını Oku

  • HIŞLAMAK: hışlamak(1. anlamı) (nsz) Hışıldamak, “hışıltı” sesi çıkarmak. Güncel Türkçe Sözlük hışlamak(2. anlamı) 1. bk. hıştamak-1. 2. Homurdanmak. 3. bk. hıştamak-2. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hışlamak(3. anlamı) Sık sık nefes almak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hışlamak(4. anlamı) Hiç bir şeye aldırmamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hışlamak(5. anlamı) Ses çıkarmak, söylenmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hışlamak(6. anlamı) Vura vura bastırmak, ezmek, sallamak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hışlamak(7. anlamı) Hışıltılı ses çıkarmak. Tarama Sözlüğü1967 Devamını Oku

  • ÇIĞLAMAK: çığlamak(1. anlamı) Ağlamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığlamak(2. anlamı) Hastalanmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığlamak(3. anlamı) Kabuğundan ayırmak: Cevizi çığladık. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığlamak(4. anlamı) Mısır tanelerini koçanından ayırmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığlamak(5. anlamı) Gururlanmak, şımarmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çığlamak(6. anlamı) Ağaç dallarını budamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • TIĞLAMAK: tığlamak(1. anlamı) Gözetlemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(2. anlamı) 1.bk. tehlemek (I)-1. 2.Birini sürekli izlemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(3. anlamı) Ekin yeni fışkırmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(4. anlamı) Yığmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(5. anlamı) Yara çok ağrımak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(6. anlamı) 1. Birini izlemek. 2. Gözetlemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(7. anlamı) 1. Ekini yığın yapmak. 2. Aşırı yüklemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(8. anlamı) Tığlamak; burnunun doğrultusuna doludizgin gitmek Türkiye Türkçesi Ağızları Devamını Oku

  • TIĞLAMAK: tığlamak(1. anlamı) Gözetlemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(2. anlamı) 1.bk. tehlemek (I)-1. 2.Birini sürekli izlemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(3. anlamı) Ekin yeni fışkırmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(4. anlamı) Yığmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(5. anlamı) Yara çok ağrımak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(6. anlamı) 1. Birini izlemek. 2. Gözetlemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(7. anlamı) 1. Ekini yığın yapmak. 2. Aşırı yüklemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tığlamak(8. anlamı) Tığlamak; burnunun doğrultusuna doludizgin gitmek Türkiye Türkçesi Ağızları Devamını Oku

  • APIŞLATMAK: apışlatmakanlamı Hayvanın bacaklarını germek, ayırmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar