APIŞIP KALMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


apışıp kalmakanlamı

ne yapacağını bilemez duruma gelmek: “Bu sonsuzluğun içinde işte besbelli sen de kendini kaybederek apışıp kalmışsın.” –H. R. Gürpınar.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

APIŞIP KALMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • BESBELLİ: besbelli(1. anlamı) sf. (be’sbelli) 1. Açık, apaçık, çok belli: “Açlığını kim duyar eğri ovaların, yanık dağların / Ölülerin duymadığı besbelli” –F. H. Dağlarca. 2. zf. Anlaşıldığına göre, anlaşılıyor ki: “Bu sonsuzluğun içinde işte besbelli sen de kendini kaybederek apışıp kalmışsın.” –H. R. Gürpınar. Güncel Türkçe Sözlük besbelli(2. anlamı) 1. Sanırım, olasılıkla, ola ki. 2. Görünen, belli olan, ortada. Türkiye Devamını Oku

  • AHI GİTMEK VAHI KALMAK: ahı gitmek vahı kalmakanlamı 1) iyice zayıflamak, iş göremez duruma gelmek; 2) çok yaşlanmış olmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • LALEŞ KALMAK: laleş kalmakanlamı İş yapamaz duruma gelmek, çaresiz kalmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • LALEŞ KALMAK: laleş kalmakanlamı İş yapamaz duruma gelmek, çaresiz kalmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • YERSİZ YURTSUZ KALMAK: yersiz yurtsuz kalmakanlamı 1) barınacak bir yeri bulunmamak, oturacak yeri olmamak: “Dünya üzerinde yersiz yurtsuz kalmış iki arkadaş.” –R. H. Karay. 2) bütün varlığını yitirip çok zor durumda olmak: “Vaktiyle bir mahalle halkını barındıran hanların, bir çarşı teşkil eden dükkânların sahibi şimdi yersiz, yurtsuz kalmıştır.” –A. Ş. Hisar. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BAŞINA VURMAK: başına vurmakanlamı 1) içki, gaz veya sıcak baş ağrısı yapmak; 2) dayanamaz olmak: Bekârlık başına vurdu. 3) ne yapacağını bilemez hâle gelmek: “Bu harp başına vurdu galiba, sapıtmışsın sen.” –R. Erduran. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BEYNİNE VURMAK: beynine vurmakanlamı içki etkisiyle ne yaptığını bilemez duruma gelmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KENARDA KALMAK: kenarda kalmakanlamı kendine yakışan yeri tutamayarak önemsiz bir duruma düşmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • YOKSUN KALMAK: yoksun kalmakanlamı sahip olunan bir şeyi kaybetmek, kullanamamak: “Ben de kendimi, köklerinden yoksun kalmış herkesin düştüğü o sefahat âleminin gergin tekdüzeliğine bırakmıştım.” –R. Mağden. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KÖŞEDE BUCAKTA KALMAK: köşede bucakta kalmakanlamı ilgisizlikten gözden uzakta bulunmak: Koca Sinan’ın en önemli yapısı bu durumda olursa köşede bucakta kalmış olanlara selam olsun! Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar