ANUSTUB Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


anustubanlamı

(Sanskritçe) Veda Sanskritçesinde kullanılan ve onaltı heceli olan tartının adı.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948


Sponsorlu Bağlantılar

ANUSTUB ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ÜÇÜNCÜ EPİTRİT: üçüncü epitritanlamı Fr. Troisième épitrite (Yunan Latin tartıbilim Terimi) Üçüncüsü kısa, öbür üçü hep uzun olan dört heceli tartı adımı. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • ADİKAVYA: adikavyaanlamı (Sanskritçe) Sanskrit dilinde yazılmış büyük destanlardan en büyük ikisine verilen ad. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • NATAKA: nataka(1. anlamı) Burma’da, gerecini mitologya ile tarihten alan ve kahramanları işleyen danslı öykü. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 nataka(2. anlamı) (Sanskritçe) Sanskrit dilinde yazılmış dramlardan rupaka sınıfının birinci çeşidi olan alp dramı. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • KAVYA: kavya(1. anlamı) Av bekleme sığınağı, pusuluk Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kavya(2. anlamı) (Sanskritçe) Sanskrit dilinde yazılmış destanlara verilen ad. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • TUYUĞ: tuyuğ(1. anlamı) a. ed. Mâni biçiminde aruzla yazılmış manzume. Güncel Türkçe Sözlük tuyuğ(2. anlamı) (Halk edebiyatı terimi) bk. Duyuğ. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 tuyuğ(3. anlamı) bk. duyuğ. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 tuyuğ(4. anlamı) 1. XIV. ve XV. yüzyıllarda birkaç ozanın yazdığı “fâilâtün fâilâtün fâilün” ölçüsünde, dört dizeli ve a a – a uyaklı bir koşuk biçimi: Devamını Oku

  • PROZODYAK: prozodyakanlamı Fr. Prosodiaque Alaylarda okunan şarkılar için kullanılan eski bir Yunan dize tartısı. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • ÇİFTUZUN ADIM: çiftuzun adımanlamı Fr. Spondée (Yunan Latin Tartıbilim Terimi) İki uzun heceden ibaret tartı adımı. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • KISA UZUN ADIM: kısa uzun adımanlamı Fr. Iambe (Yunan Latin tartıbilim Terimi) Kısa bir heceden sonra gelen bir uzundan ibaret tartı adımı. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • ÇİFTUZUN- KISA ADIM: çiftuzun- kısa adımanlamı Fr. Antibachée ou Plimbacchius (Yunan Latin Tartıbilim Terimi) İki uzundan sonra gelen kısa bir hece şeklindeki tartı adımı. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • ÜÇÜZ KISA ADIM: üçüz kısa adımanlamı Fr. Chorégraphique, Tribraque (Yunan Latin tartıbilim Terimi) Arka arkaya gelen üç kısa heceden ibaret tartı adımı. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar