ANURLANMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


anurlanmakanlamı

Alınmak, gücenmek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ANURLANMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ANURLANMAK: anurlanmakanlamı Alınmak, gücenmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • GOCUNMAK: gocunmak(1. anlamı) (nsz, -den) 1. Bir şeyden alınmak: “Kendiliğinden oluşuveren rol dağılımı çiğnenmediği müddetçe kimse kimseye gocunmuyordu.” –E. Şafak. 2. Çekinmek, kaçınmak. Güncel Türkçe Sözlük gocunmak(2. anlamı) 1. Sakınmak, çekinmek, kaçınmak. 2. Ürkmek, huylanmak. 3. Korumak. 4. Gücenmek, alınmak. 5. Şüphelenmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • CIVINMAK: cıvınmak(1. anlamı) 1. Ağırlamak. 2. Bir kimseye kişiliği ile ilgili beğenisini bildirmek. 3.Yerinmek, üzülmek. 4. Dövüne dövüne ağlamak. 5. Deli gibi sevinmek. 6. Gücenmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cıvınmak(2. anlamı) Salıncakta sallanmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cıvınmak(3. anlamı) Ağlayarak, devinerek üzüntüsünü dışa vurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SINMAK: sınmak, -ar(1. anlamı) (nsz) hlk. 1. Kırılmak, parçalanmak, bozulmak. 2. Yenilmek, bozguna uğramak. Güncel Türkçe Sözlük sınmak(2. anlamı) Kırılmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(3. anlamı) 1.Korkmak, sinmek 2.Yenilmek, geri çekilmek. 3.Usanmak, bıkmak, yılmak. 4.İçine kapanmak, neşesi gitmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(4. anlamı) Sığmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(5. anlamı) Doğum yapmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(6. anlamı) 1.Beğenmek, imrenmek. 2.Alışmak, uymak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(7. anlamı) 1.Küçülmek, fire vermek. 2.Bozulmak. 3.İnmek, Devamını Oku

  • BAYINMAK: bayınmak(1. anlamı) 1. Bayılmak: Akşam bizim çocuk bayındı. 2. Uyumak. 3. Kendini bir şeye vermek, dalmak. 4. Hasta kendinden geçmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bayınmak(2. anlamı) Tahammül etmek: Burası çok sıcak hiç bayınamıyorum. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bayınmak(3. anlamı) Vermek, ödemek (argo): Bu tabancaya 250 lira bayındım. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bayınmak(4. anlamı) Büyümek, boylanmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bayınmak(5. anlamı) Bayılmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • DALCINMAK: dalcınmak(1. anlamı) Küçük çocuk elini, kolunu oynatmak, atılmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dalcınmak(2. anlamı) Hafif baygınlık geçirmek, bayılmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dalcınmak(3. anlamı) 1.bk. dalcıkmak (I)-1. 2. Dalar gibi olmak, içi geçmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dalcınmak(4. anlamı) 1. Gayret etmek, çabalamak. 2. Sonuçsuz teşebbüslerde bulunmak. 3. Aranmak: Dalcındımda bulamadım. 4. Hayvan yemeğe, yeme saldırmak. 5. bk. dalbınmak (II)-3. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dalcınmak(5. anlamı) Uğraşmak, çabalamak, Devamını Oku

  • DALCINMAK: dalcınmak(1. anlamı) Küçük çocuk elini, kolunu oynatmak, atılmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dalcınmak(2. anlamı) Hafif baygınlık geçirmek, bayılmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dalcınmak(3. anlamı) 1.bk. dalcıkmak (I)-1. 2. Dalar gibi olmak, içi geçmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dalcınmak(4. anlamı) 1. Gayret etmek, çabalamak. 2. Sonuçsuz teşebbüslerde bulunmak. 3. Aranmak: Dalcındımda bulamadım. 4. Hayvan yemeğe, yeme saldırmak. 5. bk. dalbınmak (II)-3. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü dalcınmak(5. anlamı) Uğraşmak, çabalamak, Devamını Oku

  • KILINMAK: kılınmak(1. anlamı) (nsz) Kılma işi yapılmak: Camide namaz kılınır. Güncel Türkçe Sözlük kılınmak(2. anlamı) 1. Bir işe istekle başlamak, bir şey yapmak isteği göstermek. 2. Bir işi yapmak için hazırlanmak. 3. Yapılan işe dikkat etmek : Herkes yapacağı işin iyi olmasına kınlımalı. 4. Öfke ile kavgaya başlamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kılınmak(3. anlamı) 1. Yaltaklanmak, boyun eğmek. 2. Saygı göstermeğe çalışmak. Türkiye Devamını Oku

  • YAKINMAK: yakınmak(1. anlamı) (I) (nsz) Kına, yakı vb.ni vücudun bir yerine sürmek, koymak: Kına yakınmak. Güncel Türkçe Sözlük yakınmak(2. anlamı) (II) (nsz) Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek: “Kaç kez yakındım ona, yüzünü öyle bir yas kapladı ki yakındığıma da yakınacağıma da bin pişman oldum.” –Halikarnas Balıkçısı. Güncel Türkçe Sözlük yakınmak(3. anlamı) Sürmek, koymak (kına için). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yakınmak(4. anlamı) şikâyet etmek. BSTS / Medeni Hukuk Devamını Oku

  • GIMÇINMAK: gımçınmak(1. anlamı) Bir şeyi çok istemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gımçınmak(2. anlamı) Şüphelenmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gımçınmak(3. anlamı) Ağır davranmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gımçınmak(4. anlamı) Başkasından faydalanmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gımçınmak(5. anlamı) Tutumlu olmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar