ANEDMEK Kelime Anlamı Nedir?


anedmekanlamı

Anlatmak (bk. annadmak)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ANEDMEK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • BELEZ BELEZ: belez belezanlamı 1. Kendinden geçmiş bir halde yürüyüşü anlatmak için yürümek fiili ile birlikte kullanılır. 2. Şaşkın şaşkın bakmayı anlatmak için bakmak fiili ile birlikte kullandır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • AĞNAŞDURMAK: ağnaşdurmak(1. anlamı) Üstü kapalı anlatmak, hissettirmek, dolayısiyle duyurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ağnaşdurmak(2. anlamı) 1. bk. ağıştırmak. 2. Açıkça anlatmak, açıklamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ANIŞTIRMAK: anıştırmak(1. anlamı) (-i) Bir şeyi açıkça söylemeyip üstü kapalı anlatmak, dolaylı anlatmak, ima etmek, ihsas etmek. Güncel Türkçe Sözlük anıştırmak(2. anlamı) Üstü kapalı anlatmak, sezdirmek, ihsas etmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü añıştırmak(3. anlamı) Sözle ya da davranışlarla anımsatmak, sezdirmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • MERAM (VEYA MERAMINI) ANLATMAK: meram (veya meramını) anlatmakanlamı isteğini, derdini anlatmak: “Gözlerini siyasi ihtiraslar bürüyen kimselere meram anlatmak mümkün olmamıştı.” –Y. K. Karaosmanoğlu. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DİYİR DİYİR: diyir diyir(1. anlamı) Bir yüzeyin pürüzlü, diş diş, pütürlü olduğunu anlatır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diyir diyir(2. anlamı) Cilt üzerindeki ince kabarcıkları anlatır Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü diyir diyir(3. anlamı) 1.bk. diğir diğir-1. 2. İçinde ya da yüzeyinde habbecikler, taneler bulunan şeyleri anlatmak için kullanılır: Yoğurt çorbanın içine iyi karışmamış, diyir diyir duruyor. 3. Ayva, hurma gibi yiyecekler yendikten sonra dilde, ağızda Devamını Oku

  • SÜRTMEK: sürtmek, -er(1. anlamı) (-i, -e) 1. Bir şeyi bastırarak diğer bir şeyin üzerinden geçirmek: “Cemal ellerini hızlı hızlı birbirine sürttü.” –S. F. Abasıyanık. 2. Dokundurmak. 3. (nsz) tkz. Başıboş dolaşmak, yararsız dolaşmak: “Çocukçağız birkaç gün sokaklarda sürtmüş.” –S. F. Abasıyanık. Güncel Türkçe Sözlük sürtmek(2. anlamı) Söylemek, anlatmak : Sana bir mesele sürtmüştüm, hatırlıyor musun? Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sürtmek(3. anlamı) Gizlenmek Devamını Oku

  • ÖYKÜNMEK: öykünmek(1. anlamı) (-e) Birinin yaptığı gibi yapmak, birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek: “Ölçümüz ve ölçütümüz, varsa yoksa Batı. Batı’ya öykünüyoruz.” –T. Dursun K. Güncel Türkçe Sözlük öykünmek(2. anlamı) Öykü anlatmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öykünmek(3. anlamı) 1. bk. ökünmek-1. 2. Anlatmak, söylemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öykünmek(4. anlamı) Yarışmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öykünmek(5. anlamı) 1. Alay etmek, taklit etmek. 2. Alaylı gülmek. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • TAFSİLAT VERMEK: tafsilat vermekanlamı bir kimse, bir şey veya durumun özelliklerini, inceliklerini, ayrıntılarıyla anlatmak, uzun uzadıya anlatmak: “Size bugün uzun uzadıya tafsilatını verecek değilim.” –R. H. Karay. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • CAHİLE SÖZ (VEYA LAF) ANLATMAK, DEVEYE HENDEK ATLATMAKTAN GÜÇTÜR (VEYA ZORDUR): cahile söz (veya laf) anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür (veya zordur)anlamı “ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir” anlamında kullanılan bir söz. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • HEKET VERMEK: heket vermekanlamı Öykü anlatmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar