ANDROSEFAL Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


androsefalanlamı

Fr. androcéphale

sf. (l ince okunur) Sadece başı insan başına benzeyen (hayvan).

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

ANDROSEFAL ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HİDROSEFAL: hidrosefalanlamı Fr. hydrocéphale sf. (l ince okunur) Hidrosefalisi olan. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • SOSYOLOJİZM: sosyolojizmanlamı Fr. sociologisme a. (l ince okunur) Bütün sosyal bilimleri yalnız sosyolojinin bir dalı sayan ve bunların sadece sosyolojik metotlarla açıklanabileceğini söyleyen görüşün adı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ANTROPOLOJİK: antropolojikanlamı Fr. anthropologique sf. (l ince okunur) İnsan bilimiyle ilgili, insan bilimsel. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ANTROPOLOG: antropolog, -ğuanlamı Fr. anthropologue a. (l ince okunur) İnsan bilimi uzmanı, insan bilimci. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ÂLEMŞÜMUL: âlemşümulanlamı Ar. ¤¥lem + şum°l sf. (â:lemşümul, l ince okunur) esk. Evrensel: “Her insan, kâinatı dolduran varlığın bir özü ve âlemşümul düşüncenin bir taşıyıcısıdır.” –M. Kaplan. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • FRENOLOJİ: frenolojianlamı Fr. phrénologie a. (l ince okunur) Kafatasının biçimine bakarak insanın karakterini ve zihinsel yeteneğini inceleme. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KOLOFAN: kolofan(1. anlamı) Fr. colophane (I) a. (l ince okunur) min. Hidratlı doğal kalsiyum sülfat. Güncel Türkçe Sözlük kolofan(2. anlamı) (Anadolu’da bir Lidya şehrinin adından) (II) a. (l ince okunur) Çam sakızının damıtılmasıyla oluşan, saydam, sarı renkli reçine. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • HAYVANSI: hayvansıanlamı sf. Hayvanı andıran, hayvana benzeyen, hayvan gibi, hayvanımsı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • HAYVANSI: hayvansıanlamı sf. Hayvanı andıran, hayvana benzeyen, hayvan gibi, hayvanımsı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • LAVTA: lavta(1. anlamı) Alm. Laute (I) a. (la’vta, l ince okunur) müz. Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı. Güncel Türkçe Sözlük lavta(2. anlamı) Rum. (II) a. (la’vta, l ince okunur) 1. Ebe. 2. tıp Tutçek. 3. esk. Erkek doğum hekimi. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar