ANALİZ YÖNTEMİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


analiz yöntemianlamı

İng. method of analysis

Maddenin yapısını araştırmak üzere kullanılan yöntem.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007


Sponsorlu Bağlantılar

ANALİZ YÖNTEMİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • YÖNTEM: yöntem(1. anlamı) a. 1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika: “Belki o da bir usandırma yöntemi kullanıyordu.” –A. Kulin. 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot. Güncel Türkçe Sözlük yöntem(2. anlamı) Fr. Méthode BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu yöntem(3. anlamı) Fr. Système BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu yöntem(4. anlamı) Fr. Attitude BSTS / Tıp Devamını Oku

  • ANCAK İZLENEBİLEN AYRIM YÖNTEMİ: ancak izlenebilen ayrım yöntemianlamı İng. method of just noticeable difference Herhangi bir türden canlı deneklerin, nesneler ve uyaranlar arasında ayırt edebildikleri en küçük ayrımı saptamakta kullanılan bir yöntem. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • BİLEŞİK FİYAT ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ: bileşik fiyat çözümleme yöntemianlamı İng. conjoint price analysis method, conjoint analysis method Bir ürünün hangi özelliklerinden dolayı tercih edildiğinin ve bu tercihe yol açan özelliklerin ürün fiyatına olan etkisinin anket, görüşme gibi araçlar kullanılarak ölçüldüğü yöntem. krş. incelikli fiyatlandırma yöntemi BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • YARI AÇIK ANESTEZİ YÖNTEMİ: yarı açık anestezi yöntemianlamı İng. semi-open method anesthesia Anestezik gaz karışımının hayvana verildikten sonra solunum havasının dış ortama verildiği yöntem. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ANALİZ: analiz(1. anlamı) Fr. analyse a. fiz. Çözümleme. Güncel Türkçe Sözlük analiz(2. anlamı) Yumuşama, gevşeme, su çekme. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü analiz(3. anlamı) bk. çözümleme. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 analiz(4. anlamı) İng. analysis Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 analiz(5. anlamı) Osm. tahlil (elektroliz yolu ile) (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 analiz(6. anlamı) Osm. tahlil (kimya) Devamını Oku

  • ANALİZ: analiz(1. anlamı) Fr. analyse a. fiz. Çözümleme. Güncel Türkçe Sözlük analiz(2. anlamı) Yumuşama, gevşeme, su çekme. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü analiz(3. anlamı) bk. çözümleme. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 analiz(4. anlamı) İng. analysis Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 analiz(5. anlamı) Osm. tahlil (elektroliz yolu ile) (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 analiz(6. anlamı) Osm. tahlil (kimya) Devamını Oku

  • ENGELLEME YÖNTEMİ: engelleme yöntemianlamı İng. obstruction method or technique Hayvan deneklerde incelenen bir dürtünün gücünü kestirmek için, deneğin, ereğe erişmesini önleyen bir engel karşısında ne denli çabaladığını gözlem yoluyla saptayan yöntem. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • DUMAS YÖNTEMİ: Dumas yöntemianlamı İng. Dumas method Azot tayini için kullanılan bir yöntem. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • DUMAS YÖNTEMİ: Dumas yöntemianlamı İng. Dumas method Azot tayini için kullanılan bir yöntem. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİ: karşılaştırma yöntemi(1. anlamı) bk. Yöntem. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 karşılaştırma yöntemi(2. anlamı) İng. comparative method Aynı ya da değişik yer ve çağlara ilişkin halkbilim ürünleri arasındaki benzerlikleri saptayarak ilgili halkbilim ürünlerinin kaynak, yayılım, dağılım ve benzeri sorunlarını çözmek amacıyla kullanılan yöntem, bk. halkbilim ürünü, yayılım, dağılım, değini, yakınlaşım. BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü1978 karşılaştırma yöntemi(3. anlamı) İng. comparative method İki ya da daha Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar