ANALİZ EDİCİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


analiz edici, analizliyenanlamı

Osm. muhallil

(fizik)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963


Sponsorlu Bağlantılar

ANALİZ EDİCİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ANALİZLİYEN: analizliyenanlamı bk. analiz edici. BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ANALİZ: analiz(1. anlamı) Fr. analyse a. fiz. Çözümleme. Güncel Türkçe Sözlük analiz(2. anlamı) Yumuşama, gevşeme, su çekme. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü analiz(3. anlamı) bk. çözümleme. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 analiz(4. anlamı) İng. analysis Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 analiz(5. anlamı) Osm. tahlil (elektroliz yolu ile) (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 analiz(6. anlamı) Osm. tahlil (kimya) Devamını Oku

  • ANALİZ: analiz(1. anlamı) Fr. analyse a. fiz. Çözümleme. Güncel Türkçe Sözlük analiz(2. anlamı) Yumuşama, gevşeme, su çekme. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü analiz(3. anlamı) bk. çözümleme. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 analiz(4. anlamı) İng. analysis Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 analiz(5. anlamı) Osm. tahlil (elektroliz yolu ile) (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 analiz(6. anlamı) Osm. tahlil (kimya) Devamını Oku

  • ELEMENT ANALİZİ: element analizianlamı bk. eleman analiz. BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ANALİZLEMEK: analizlemekanlamı bk. analiz etmek. BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ANALİZ ETMEK: analiz etmek(1. anlamı) çözümlemek. Güncel Türkçe Sözlük analiz etmek, analizlemek(2. anlamı) Osm. tahlil etmek (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ANALİZ ETMEK: analiz etmek(1. anlamı) çözümlemek. Güncel Türkçe Sözlük analiz etmek, analizlemek(2. anlamı) Osm. tahlil etmek (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • KATALİZ EDİCİ: kataliz edicianlamı Fr. catalyseur (katalizliyen) (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ÇÖZÜMLEYİCİ: çözümleyici(1. anlamı) a. Tahlil, analiz, çözümleme yapan kimse, tahlilci, analist. Güncel Türkçe Sözlük çözümleyici(2. anlamı) İng. analyzer BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çözümleyici(3. anlamı) İng. analyzer / analizör Süre, genlik vb. bir ya da daha fazla işaretin dağılım fonksiyonunu belirlemeye yarayan düzen. BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü çözümleyici(4. anlamı) İng. analyzer kimya: Bir olay, yapı ya da dizgeyi çözümlemede kullanılan aygıt. BSTS / Uygulayım Terimleri Devamını Oku

  • ÇÖZÜMLEYİCİ: çözümleyici(1. anlamı) a. Tahlil, analiz, çözümleme yapan kimse, tahlilci, analist. Güncel Türkçe Sözlük çözümleyici(2. anlamı) İng. analyzer BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çözümleyici(3. anlamı) İng. analyzer / analizör Süre, genlik vb. bir ya da daha fazla işaretin dağılım fonksiyonunu belirlemeye yarayan düzen. BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü çözümleyici(4. anlamı) İng. analyzer kimya: Bir olay, yapı ya da dizgeyi çözümlemede kullanılan aygıt. BSTS / Uygulayım Terimleri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar