ANALİZ DÜZEYİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


analiz düzeyianlamı

İng.level of analysis Fr.niveau d’analise

Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu


Sponsorlu Bağlantılar

ANALİZ DÜZEYİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İLETKENLİK ANALİZİ: iletkenlik analizianlamı İng. conductometric analysis İletkenlik ölçümüne dayanan analiz yöntemi. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • ANALİZ: analiz(1. anlamı) Fr. analyse a. fiz. Çözümleme. Güncel Türkçe Sözlük analiz(2. anlamı) Yumuşama, gevşeme, su çekme. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü analiz(3. anlamı) bk. çözümleme. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 analiz(4. anlamı) İng. analysis Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 analiz(5. anlamı) Osm. tahlil (elektroliz yolu ile) (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 analiz(6. anlamı) Osm. tahlil (kimya) Devamını Oku

  • ANALİZ: analiz(1. anlamı) Fr. analyse a. fiz. Çözümleme. Güncel Türkçe Sözlük analiz(2. anlamı) Yumuşama, gevşeme, su çekme. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü analiz(3. anlamı) bk. çözümleme. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 analiz(4. anlamı) İng. analysis Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 analiz(5. anlamı) Osm. tahlil (elektroliz yolu ile) (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 analiz(6. anlamı) Osm. tahlil (kimya) Devamını Oku

  • ÇALIŞTIRMA DÜZEYİ: çalıştırma düzeyianlamı İng. working level İşgücü satağında emek sunuşunun istem ve işe yöneltilme oranı. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • FİYATLAR GENEL DÜZEYİ: fiyatlar genel düzeyianlamı İng. general level of prices Bir ülkede belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin ağırlıklı olarak hesaplanan ortalama fiyatı. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • MAKSİMUM KONTAMİNANT HEDEF DÜZEYİ: maksimum kontaminant hedef düzeyianlamı İng. maximum contaminant level goal Bir maddenin içme suyuyla yaşam boyu alındığında sağlığa olumsuz etkisinin bulunmayacağı miktar. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DUYUSAL ANALİZ: duyusal analizanlamı İng. sensorial analysis Üründeki kaliteyle ilgili değişimlerin duyu organlarıyla belirlenmesi, beş duyuyla yapılan analizler, organoleptik analiz. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KOVARYANS ANALİZİ: kovaryans analizianlamı İng. analysis ofcovariance Tedavi veya faktör değişkenlerinin etkilerine ek olarak ortak değişkenlerin cevap değişken üzerindeki olası etkilerini düzelten ve varyans analizinin bir uzantısı olan analiz tekniği, ANCOVA BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • WEENDE ANALİZ SİSTEMİ: Weende analiz sistemianlamı İng. weende analysis system Almanya’da Weende araştırma istasyonunda çalışan Henneberg ve Stohmann adlı araştırıcıların 1865 yılında geliştirdikleri, yemlerde su, ham kül, ham protein, ham yağ, ham selüloz ve azotsuz öz maddenin belirlendiği sistem. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GERÇEKSİZLİK DÜZEYİ: gerçeksizlik düzeyianlamı İng. irreality level (Lewin) Kişinin ruhsal çevresinde (yaşam alanı) etkinlik, düşünce ve devinimlerin gerçekçi durumdan çok; gereksinme ve isteklerle belirlendiği bir bölge. (İmgeler, gerçekleri değiştirme, uydurmalar ve abartmalarla, peşin yargılar, gerçeksizlik düzeyi görüngüleridir.) BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar