ANALİZ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


analiz(1. anlamı)

Fr. analyse

a. fiz. Çözümleme.

Güncel Türkçe Sözlükanaliz(2. anlamı)

Yumuşama, gevşeme, su çekme.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüanaliz(3. anlamı)

bk. çözümleme.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981analiz(4. anlamı)

İng. analysis

Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007analiz(5. anlamı)

Osm. tahlil

(elektroliz yolu ile) (kimya)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963analiz(6. anlamı)

Osm. tahlil

(kimya)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963analiz(7. anlamı)

İng. analysis

Tahlil.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ANALİZ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ANALİZ: analiz(1. anlamı) Fr. analyse a. fiz. Çözümleme. Güncel Türkçe Sözlük analiz(2. anlamı) Yumuşama, gevşeme, su çekme. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü analiz(3. anlamı) bk. çözümleme. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 analiz(4. anlamı) İng. analysis Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 analiz(5. anlamı) Osm. tahlil (elektroliz yolu ile) (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 analiz(6. anlamı) Osm. tahlil (kimya) Devamını Oku

  • ANALİZ ETMEK: analiz etmek(1. anlamı) çözümlemek. Güncel Türkçe Sözlük analiz etmek, analizlemek(2. anlamı) Osm. tahlil etmek (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ANALİZ ETMEK: analiz etmek(1. anlamı) çözümlemek. Güncel Türkçe Sözlük analiz etmek, analizlemek(2. anlamı) Osm. tahlil etmek (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ELEMAN ANALİZİ: eleman analizi, elemansal analizanlamı Osm. tahlil-i unsurî (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • DİNAMİK ANALİZ: dinamik analiz(1. anlamı) a. ekon. Çözümleme konusu yapılan veya modele dâhil edilen değişkenlerin zaman içindeki değişmelerinin de dikkate alındığı yöntem. Güncel Türkçe Sözlük dinamik analiz(2. anlamı) bk. dinamik çözümleme BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ELEMENT ANALİZİ: element analizianlamı bk. eleman analiz. BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ANALİZ EDİCİ: analiz edici, analizliyenanlamı Osm. muhallil (fizik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • İLETKENLİK ANALİZİ: iletkenlik analizianlamı İng. conductometric analysis İletkenlik ölçümüne dayanan analiz yöntemi. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • ANALİZ YÖNTEMİ: analiz yöntemianlamı İng. method of analysis Maddenin yapısını araştırmak üzere kullanılan yöntem. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • YANMA ANALİZİ: yanma analizianlamı İng. combustion analysis Bir numunenin bileşimini, yanma ürünlerinin kütlelerini ölçerek saptamaya dayanan analiz. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar