ANALİTİK ZEKÂ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


analitik zekâanlamı

a. Sebep sonuç ilişkisini etkin bir biçimde kurabilen, kavrama ve algı seviyesi yüksek olan zekâ.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

ANALİTİK ZEKÂ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ANALİTİK ZEKÂ: analitik zekâanlamı a. Sebep sonuç ilişkisini etkin bir biçimde kurabilen, kavrama ve algı seviyesi yüksek olan zekâ. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ANALİTİK: analitik(1. anlamı) Fr. analytique sf. Çözümlemeli. Güncel Türkçe Sözlük analitik(2. anlamı) İng. analytic (Yun. analytike tekhne = çözmeye yarayan sanat) 1. Aristoteles’te biçimsel mantıkla eşanlamlıdır. Birinci Analitikler ve İkinci Analitikler, Organon adlı mantık kitabının üçüncü bölümünü kurarlar, bunlarda Aristoteles, bilimsel yöntemin öğeleri olan çıkarımları ve tanıtlama yollarını inceler. 2-Kant için analitik, anlığın biçimlerini incelemedir; Transendental Analitik anlığın -> öncel Devamını Oku

  • ANALİTİK: analitik(1. anlamı) Fr. analytique sf. Çözümlemeli. Güncel Türkçe Sözlük analitik(2. anlamı) İng. analytic (Yun. analytike tekhne = çözmeye yarayan sanat) 1. Aristoteles’te biçimsel mantıkla eşanlamlıdır. Birinci Analitikler ve İkinci Analitikler, Organon adlı mantık kitabının üçüncü bölümünü kurarlar, bunlarda Aristoteles, bilimsel yöntemin öğeleri olan çıkarımları ve tanıtlama yollarını inceler. 2-Kant için analitik, anlığın biçimlerini incelemedir; Transendental Analitik anlığın -> öncel Devamını Oku

  • ANALİTİK FONKSİYONUN A-NOKTASI: analitik fonksiyonun a-noktasıanlamı İng. a-point of an analytic function Karmaşık z değişkenli f (z) analitik fonksiyonu için f (z)-a analitik fonksiyonunun sıfır noktası. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

  • ANALİTİK FONKSİYONUN A-NOKTASI: analitik fonksiyonun a-noktasıanlamı İng. a-point of an analytic function Karmaşık z değişkenli f (z) analitik fonksiyonu için f (z)-a analitik fonksiyonunun sıfır noktası. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

  • ANALİTİK TERAZİ: analitik terazianlamı İng. analytical scale Tartım kapasitesi 200 g, hassasiyeti 0. 1 mg olan terazi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ANALİTİK TERAZİ: analitik terazianlamı İng. analytical scale Tartım kapasitesi 200 g, hassasiyeti 0. 1 mg olan terazi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ANALİTİK GEOMETRİ: analitik geometrianlamı İng. analytical geometry Geometride temel nesneler olan noktaları, doğruları, düzlemleri, ikinci basamaktan eğrileri ve yüzeyleri koordinatlama yöntemine dayanarak cebirsel işlemlerle inceleyen geometri dalı. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

  • ANALİTİK MOLARİTE: analitik molariteanlamı İng. analytical molarity 1,000 L çözelti elde etmek üzere yeterli miktarda çözeltide çözünmüş olan X maddesinin mol sayısı. Aynı zamanda çözeltinin mililitresi başına çözünenin milimol sayısına, sayısal olarak eşittir. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • ANALİTİK UZANIM: analitik uzanımanlamı İng. analytic continuation (…) BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar