AMİN BİLEŞİKLER Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


amin bileşikleranlamı

İng. amine compounds

Amonyaktaki hidrojenin veya hidrojenlerin yerine alkil (R-) veya aril (Ar-) gruplarının girmesiyle meydana gelen bileşikler.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

AMİN BİLEŞİKLER ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • AMİN BİLEŞİKLER: amin bileşikleranlamı İng. amine compounds Amonyaktaki hidrojenin veya hidrojenlerin yerine alkil (R-) veya aril (Ar-) gruplarının girmesiyle meydana gelen bileşikler. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • AMİN BİLEŞİKLER: amin bileşikleranlamı İng. amine compounds Amonyaktaki hidrojenin veya hidrojenlerin yerine alkil (R-) veya aril (Ar-) gruplarının girmesiyle meydana gelen bileşikler. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HALOJENLER ARASI BİLEŞİKLER: halojenler arası bileşikleranlamı İng. interhalogen compounds İyotmonoflorür gibi, halojen ailesinin elementlerinden oluşmuş bileşikler. Şartlara bağlı olarak oluşurlar (mesela, eşit hacimlerde klor ve flor, ClF oluşturur, aşırı miktarda flor ile ClF3 oluşur). İki halojenin elektronegatiflikleri arasındaki fark ne kadar büyük ise kaynama noktaları da o kadar büyük olur. Üç veya dört halojenli bileşikler bilinmektedir. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ORGANOMETALİK BİLEŞİKLER: organometalik bileşikleranlamı İng. organo-metallic compounds Karbon atomunun H, C, N, O, F, Cl, Br, I veya At dışındaki diğer elementlerle karbon-metal şeklinde doğrudan bağlanarak oluşturduğu ,PbEt4 tetraetil kurşun gibi, bileşikler sınıfı. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • ALİFATİK DOYMUŞ BİLEŞİKLER: alifatik doymuş bileşikleranlamı İng. aliphatic saturated compounds Molekülündeki karbonlar arasında tek bağlar bulunan organik bileşikler. Örn. propan ( BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • ALİFATİK DOYMAMIŞ BİLEŞİKLER: alifatik doymamış bileşikleranlamı İng. aliphatic unsaturated compounds Molekülündeki karbonlar arasında çift ya da üçlü bağlar bulunan organik bileşikler. Örn. butadien (H2C=CH—CH=CH2). BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • METAL-ORGANİK BİLEŞİKLER: metal-organik bileşikleranlamı İng. organometallic compounds Bir metal atomuna, bir ya da daha çok organik köklerin bağlı bulunduğu bileşikler. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • DOYMUŞ BİLEŞİKLER: doymuş bileşikler(1. anlamı) İng. saturated compounds Karbon atomları arasında tekbağlar bulunan, yer değiştirme tepkimelerine giren, alkanlar sınıfından bileşikler. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 doymuş bileşikler(2. anlamı) İng. saturated compounds Atomları arasında sadece tekli bağlar bulunan organik bileşikler. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 doymuş bileşikler(3. anlamı) Osm. mürekkebat-ı meşbua (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • DOYMAMIŞ BİLEŞİKLER: doymamış bileşikler(1. anlamı) İng. unsaturated compounds Karbon atomları arasında çift ya da üçlü bağlar bulunduğu için katılma bileşikleri oluşturabilen alken ve alkin sınıfından bileşikler. t BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 doymamış bileşikler(2. anlamı) Osm. mürekkebat-ı gayr-i meşbua (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • PLATİN BİLEŞİKLERİ: platin bileşiklerianlamı İng. platinum compounds Yükseltgenme basamakları +1,+2,+4,+5 ve +6 olan, kompleksleri karedüzlem [PtCl2(NH3)] veya oktahedral (örnek; [PtCl6]2-) yapıda en önemlisi kloroplatinik asit (H2PtCl6) olan ve platinin bazı komplekslerinin antikanserojen ilaç yapımında kullanıldığı bilinen bileşikler. Metal yükseltgendiğinde PtO, PtO2 ve muhtemelde PtO3 oluşur. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar