ALVEOLER LİPOPROTEİNOZİS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


alveoler lipoproteinozisanlamı

İng. alveolar lipoproteinosis

Akciğerlerde fosfolipitlerin, surfaktan proteinin ve diğer proteinlerin alveol içerisinde birikmesi, alveoler fosfolipidozis. Sıçan ve farelerde önemli bir bozukluktur, ayrıca keçilerde de artritis-ensefalitis virüs enfeksiyonu ve diğer kronik interstiyel pnömonilerde de biçimlenir.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ALVEOLER LİPOPROTEİNOZİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ALVEOLER KİST: alveoler kistanlamı İng. alveolar cyst 1. Akciğer alveollerinin aşırı genişlemesi. 2. Konak dokularında infiltrasyonla sonuçlanan çok sayıda dış tomurcuklanmanın oluştuğu, Echinococcus multilocularis’in kemirici ve insanların iç organlarında gelişen larva dönemi, multiloküler hidatit, alveoler hidatit, multiloküler kist. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ALVEOLER KİST: alveoler kistanlamı İng. alveolar cyst 1. Akciğer alveollerinin aşırı genişlemesi. 2. Konak dokularında infiltrasyonla sonuçlanan çok sayıda dış tomurcuklanmanın oluştuğu, Echinococcus multilocularis’in kemirici ve insanların iç organlarında gelişen larva dönemi, multiloküler hidatit, alveoler hidatit, multiloküler kist. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ALVEOLER DENTAL ZAR: alveoler dental zaranlamı İng. alveolar dental membrane Diş köklerini diş alveollerine bağlayan doku, periodontum. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SİSTEMİK NOKARDİYOZİS: sistemik nokardiyozisanlamı İng. systemic nocardiosis Akciğerlerde, karın ve göğüs zarında çok sayıda pyogranülomlar ve solunum güçlüğüyle belirgin nokardiya enfeksiyonu. Köpeklerde gençlik hastalığı ve Arap taylarında kombine bağışıklık yetersizliğinin seyri sırasında biçimlenir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KAPRİN ARTRİTİS ENSEFALİTİS: kaprin artritis ensefalitisanlamı İng. caprine arthritis encephalitis Keçi artritis ve ensefalitisi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SİLİKOZİS: silikozisanlamı İng. silicosis Silikat asitlerini içeren tozların solunum yoluyla alınmasıyla, akciğerlerde hücreden fakir granülomların, akciğer fibrozisi ve kronik amfizemle belirgin akciğer hastalığı. Özellikle çöl atmosferinde yaşayan insan ve hayvanlarda sık rastlanır. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KRONİK SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIĞI: kronik solunum sistemi hastalığıanlamı İng. chronic respiratory disease-CRD Tavuklarda ve hindilerde, Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu sonucu oluşan, normal dışı solunum sesleri, öksürük ve burun akıntısıyla belirgin kronik seyirli hastalık, CRD. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KEÇİ ARTRİTİS-ENSEFALOMİYELİTİSİ: keçi artritis-ensefalomiyelitisianlamı İng. caprine arthritis-encephalomyelitis Keçi artritis ve ensefalitisi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİPERSEMENTOZİS: hipersementozisanlamı İng. hypercementosis Diş sementinin aşırı büyümesi veya kalınlaşması. Kronik diş kökü yangılarında biçimlenir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ALVEOL KESESİ: alveol kesesi(1. anlamı) İng. alveolar sac Akciğerlerde alveol keselerinin uçlarında teşekkül eden ve her biri 2-3 alveolle sonuçlanan keseler. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 alveol kesesi(2. anlamı) İng. alveolar sac Alveoler kanalın sonunda bulunan, bir hava boşluğunu çevreleyen alveoller kümesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar