ALTIGEN DİZGESİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


altıgen dizgesianlamı

İng. hexagonal system

Dört eksenli kristal dizgesi. Bunlardan üçü eşit, dördüncü eksen bunlara diktir, (a,1 a,2 a3, c)

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971


Sponsorlu Bağlantılar

ALTIGEN DİZGESİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • EŞKENAR DÖRTGEN DİZGESİ: eşkenar dörtgen dizgesianlamı İng. rhombic system Birbirine dik, eşit olmayan üç eksenli kristal dizge (a,b,c). BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • EŞEĞİMLİ DİZGE: eşeğimli dizgeanlamı İng. Monoclinic system Eksenlerin ikisi eğik, üçüncüsü bunlara dik olan kristal dizgesi (a, b, c; beta.) a. bk. kristal dizgeleri. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • METRE DİZGESİ: metre dizgesianlamı İng. metric system Uzunluk birimi olarak metre, kütle birimi olarak kilogram ve zaman birimi olarak saniyeyi alan ve tüm doğabilim birimlerini bunlardan türeten ondalık birimler dizgesi. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • İŞLETİM DİZGESİ: işletim dizgesianlamı İng. operating system Bir bilgisayar dizgesinin donanım ve veri kaynaklarını, istenilen hizmet türü için bunlardan en yüksek verimi sağlayacak bir çalışma düzenine göre görevlere atayan, başka bir deyişle yöneten, bunun için izlencelerin uygulanmasına ilişkin çalışma planı, yanlış ayıklama, giriş-çıkış güdümü, bellek atama, günlük sayışımı vb. hizmetleri sağlayan yazılım dizgesi. BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • BİLİŞİM DİZGESİ: bilişim dizgesianlamı İng. information system Belli bir konuya ya da örgüte ilişkin verilerin bir düzen içinde bilgisayar ortamında saklandığı ve kullanıcı olarak tanımlanan kişilerin bilgi gereksemelerini karşılamak üzere dönem dönem ya da başvuruldukça raporlar üreten ya da gereksenen veriye benimsenebilecek kısa bir süre içinde erişim olanağı sağlayan, belli bir donanım üzerinde işletimsel durumda yazılım ve veriler topluluğu. Devamını Oku

  • SAYITLAMA DİZGESİ: sayıtlama dizgesianlamı İng. numeration system Sayıları yazma ve adlandırma dizgesi. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ÜÇLÜ SAYI DİZGESİ: üçlü sayı dizgesianlamı İng. ternary number system Gerçek sayıların gösterimi için 3 tabanını kullanan sayı dizgesi. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • YİRMİLİK SAYI DİZGESİ: yirmilik sayı dizgesianlamı İng. vigesimal munber system Gerçek sayıların gösteriminde taban olarak 20 yi kullanan sayı dizgesi. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • İKİLİ SAYITLAMA DİZGESİ: ikili sayıtlama dizgesianlamı İng. binary system of numeration Taban olarak 2 sayısını kullanan sayıtlama dizgesi. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ONİKİLİ SAYITLAMA DİZGESİ: onikili sayıtlama dizgesianlamı İng. duodecimal system of numeration Taban olarak 12 sayısını kullanan sayıtlama dizgesi. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar