ALTIAYAKLILAR Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


altıayaklılaranlamı

bk. böcekler.

BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970


Sponsorlu Bağlantılar

ALTIAYAKLILAR ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KİRPİKKANATLILAR: kirpikkanatlılaranlamı İng. thrips Bitki asalağı olarak önem taşıyan ve kıyıları saçaklı iki çift kanadı bulunan, kimi türleri kanatsız, emici böcekler topluluğu. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • ÇİFTAYAKLILAR: çiftayaklılaranlamı İng. millipedes Duyargaları sekiz eklemli, vücut halkalarında ikişer çift ayak bulunan, ıslak ve karanlık sever çok ayaklılar topluluğu. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • HORTUMLU KINKANATLILAR: hortumlu kınkanatlılaranlamı İng. trunked beetles Çeşitli türleriyle tarım bitkilerine ve ürünlerine büyük zarar veren, ağız yapıları gagamsı, kınkanatlı böcekler familyası. (Yurdumuzda çok yaygın “buğdaybiti” bu familyadandır.) BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • ÇİFTEKANATLILAR: çiftekanatlılaranlamı İng. two-winged flies Tam başkalaşma gösteren ve gelişkin bir çift kanadından başka, denge sağlayıcı bir çift kanadı daha bulunan, ağız yapısı emici, yalayıcı ya da sokucu nitelikte böcekler dizisi. (Bütün kanatları körelmiş türleri de vardır.) BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • ATEŞBÖCEKLERİ: ateşböceklerianlamı İng. glowworms Kınkanatlılardan, erkekleri uçucu, dişileri kanatsız, kurtçukları etçil, birçoğu ışık saçan, gündüzleri bitkilerde geçiren böcekler familyası; ışılböcekler. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • KANATSIZ BÖCEKLER: kanatsız böcekler(1. anlamı) İng. wingless insects Başkalaşım göstermeyen, kanatsız ve çok ilkel böcekler topluluğu. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 kanatsız böcekler(2. anlamı) Fr. aptérygotes (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • TIBBİ BÖCEKBİLİM: tıbbi böcekbilimanlamı İng. medical entomolgoy Konusu, insan sağlığınca önemli böcekler olan asalakbilim dalı. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • KIRKAYAKLAR: kırkayaklaranlamı İng. centipedes Vücut halkaları birer çift ayaklı olup, ağılı türlerine de rastlanan, pek çevik ve etçil çok ayaklılar topluluğu. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • HORTUMLU BÖCEKLER: hortumlu böcekler(1. anlamı) ç. a. hay. b. Eş kanatlıları, yarım kanatlıları, tahtakurularını içine alan, kan veya öz su emici birçok asalak türü bulunan böcekler topluluğu (Rhynchota). Güncel Türkçe Sözlük hortumlu böcekler(2. anlamı) İng. trunked insects Eşkanatlılarla yarım kanatlıları, bu arada tahtakurularını içine alan ve kan ya da özsu emici birçok asalak türü bulunan böcekler topluluğu. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 hortumlu Devamını Oku

  • ÇİFT AYAKLILAR: çift ayaklılaranlamı ç. a. hay. b. Duyargaları sekiz eklemli, vücut halkalarında ikişer çift ayak bulunan, ıslak ve karanlık yerleri seven çok ayaklılar topluluğu. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar