AKKOR Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


akkor(1. anlamı)

sf. Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan: Akkor kömür.

Güncel Türkçe Sözlükakkor(2. anlamı)

İng. incandescent, white hot

Yüksek sıcaklık etkisi ile ışıklı duruma giren cisimlerin özelliği.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983akkor(3. anlamı)

İng. incandescent

Yüksek sıcaklıkta bulunması nedeniyle, ısı, ışık ya da ikisini birden yayan özdek.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981akkor(4. anlamı)

İng. incandescence

Şiddetli bir parlaklık ile kor hale gelme.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007akkor(5. anlamı)

Osm. nâr-ı beyzâ, müteşehhib

(kimya, fizik)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963akkor(6. anlamı)

İng. incandescent

Sinema/TV. Işık saçacak ölçüde ısıtılmış olan.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981Akkor(7. anlamı)

Köken: T.

Cinsiyet: KızIşık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan.

Kişi Adları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

AKKOR ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KIZGIN: kızgın(1. anlamı) sf. 1. Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış: “Kızgın bir demire dökülen damla iz bırakmaz, buhar olur.” –C. Meriç. 2. Eş arayan (hayvan): Kızgın bir boğa. 3. mec. Kızmış olan, öfkeli, mütehevvir: “Bir gün odama kızgın bir ihtiyar girdi, elindeki bir tomar kâğıdı neredeyse fırlattı masama.” –A. Kulin. 4. mec. Kızışık, zorlu, sert, şiddetli: Devamını Oku

  • DOÑMA: donma(1. anlamı) a. Donmak işi. Güncel Türkçe Sözlük donma(2. anlamı) İng. freezing Bir özdeğin sıcaklık düşmesiyle sıvı durumdan katı duruma dönüşümü. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 donma(3. anlamı) İng. freezing Bir sıvının ya da çözeltinin, sıcaklığının azaltılması sonucu katılaşması;erimenin tersi. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 donma(4. anlamı) İng. freezing Bir sıvının, uygun sıcaklığa soğuyunca katı hale dönüşmesi. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 donma(5. anlamı) İng. freezing BSTS / Madencilik Terimleri Devamını Oku

  • FOTOEMİSYON: fotoemisyonanlamı İng. photoemission Bir yüzeyin UV ışın ile bombalanarak veya elektron yayıncaya kadar ısıtılarak aktif hale getirilip yüzey ayrıntılarının mikroskobik yöntem ile incelenmesi. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • GELME: gelme(1. anlamı) a. 1. Gelmek işi: “Ne söylense duyulur bir ürperme sesinde / Neden hayır olmasın üç beyin gelmesinde” –F. N. Çamlıbel. 2. sf. Gelmiş olan: Avrupa’dan gelme bir televizyon. 3. sf. Yetişme: İyi aileden gelme çocuk. 4. fiz. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Güncel Türkçe Sözlük gelme(2. anlamı) Göçmen Türkiye Devamını Oku

  • TERMONÜKLEER TEPKİME: termonükleer tepkimeanlamı İng. thermonuclear reaction Çok yüksek sıcaklıklarda ancak plazma içinde gerçekleşebilen hidrojenin izotopları olan döteryum ve tridyumun çok yüksek sıcaklıklarda (5×107 °C) helyum gazı oluşturmaları gibi füzyon tepkimeleri. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • YOĞUN: yoğun(1. anlamı) sf. 1. Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif. 2. Koyu, kalın: Yoğun bir sis. 3. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.): “Puslu havaya yoğun bir kükürt kokusu sinmiş.” –A. Ağaoğlu. 4. mec. Artmış, çoğalmış bir durumda olan: O bölgede nüfus yoğundur. 5. mec. Dolu, sıkı, sıkışık, çok. 6. mec. Şişman, iri, tombul: “İtibarlı Devamını Oku

  • BOŞLUK DAMITMASI: boşluk damıtmasıanlamı İng. vacuum distillation Kaynama sıcaklığı yüksek olan ve bu sıcaklıkta bozunan bileşiklerin elde edilmesi için, normal havayuvar basıncından daha düşük basınçlarda yapılan damıtma. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • ERİME: erime(1. anlamı) a. Erimek işi: “Dışarıda karlar erimeye başlamış.” –A. Ümit. Güncel Türkçe Sözlük erime(2. anlamı) İng. melting Bir katının katı evresinden ısı ve basınç etkisiyle sıvıya dönüşümü. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 erime(3. anlamı) İng. melting, fusion Isı etkisiyle örüt yapıları çözülen katıların, sıvı evreye geçmeleri olayı ; donmanın tersi. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 erime(4. anlamı) İng. Melting Katı halden sıvı hale geçme işlemi. BSTS / Devamını Oku

  • ŞAHANE: şahane(1. anlamı) Far. ş¥h¥ne sf. (şa:ha:ne) 1. esk. Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan. 2. esk. Hükümdara yakışacak durumda olan. 3. mec. Çok güzel, mükemmel, üstün nitelikli: “Bu şahane tespitlere bazı müdahaleler yapalım.” –C. Meriç. Güncel Türkçe Sözlük Şahane(2. anlamı) Köken: Far. Söyleyiş: (şa:ha:ne) Cinsiyet: KızHükümdarlara yakışacak kadar güzel, eksiksiz olan. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • HAL DEĞİŞİMİ: hal değişimi(1. anlamı) İng. change of state Katı, sıvı, uçun gibi doğabilimsel bir haldeki bir özdeğin başka bir hale dönüşmesi. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 hal değişimi(2. anlamı) İng. change of state Bir yıldızın sıcaklığına, basıncına, yoğunluğuna, aydınlatma gücüne ya da kütlesine ilişkin değişim. BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü1969 hal değişimi(3. anlamı) İng. change of state Bir sistemde bulunan maddelerin halini belirleyen sıcaklık, basınç gibi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar