AKKONDU Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


akkonduanlamı

İng. social housing

Gecekondunun, toplumun çeşitli kesimlerinde hoşgörüyle karşılanmayan, kaçak olarak yapılmış imgesini değiştirebilmek, bununla birlikte karşıladığı toplumsal işgörüyü yoksul ailelere devletin ve kent yönetimlerinin yardım ve desteği ile yasal yoldan sunabilmek için önerilen güdümlü gecekondu; toplumsal konut. .

BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980


Sponsorlu Bağlantılar

AKKONDU ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KONUT BİRLEŞKESİ: konut birleşkesianlamı İng. housing cooperative Üyelerinin konut gereksinmesini, bireysel yarışma ve kazanç güdüsünün etkilerinden kurtararak, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile gerçekleştirmeyi amaçlayan toplumsal örgüt. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • KONUT ÖDENEĞİ: konut ödeneğianlamı İng. dwelling allowance Bir ülkede, konut bunalımının etkisini azaltmak amacıyla, devletin ya da yerel yönetimlerin yoksul ya da dar gelirli yurttaşlara düzenli aralıklarla yaptıkları akçal yardım. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • DENETİMLİ GECEKONDU: denetimli gecekonduanlamı Osm. kontrollü gecekondu Bir konut izlencesinin gereği olarak, devletin ve yerel yönetimlerin belirleyecekleri yerleşme alanlarında, kırsal alanlardan kentlere göçmüş yoksul ya da dar gelirli ailelerin, alt yapısı kamuca hazırlanmış yerbölümler üzerinde kamu yönetimlerince görevlendirilen uygulayım çalışmanlarının gözetimi altında yapacakları, süreye ve olanakların genişlemesine koşut olarak iyileştirilebilèn gecekondu türü konut. bk. akkondu. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • DENETİMLİ GECEKONDU: denetimli gecekonduanlamı Osm. kontrollü gecekondu Bir konut izlencesinin gereği olarak, devletin ve yerel yönetimlerin belirleyecekleri yerleşme alanlarında, kırsal alanlardan kentlere göçmüş yoksul ya da dar gelirli ailelerin, alt yapısı kamuca hazırlanmış yerbölümler üzerinde kamu yönetimlerince görevlendirilen uygulayım çalışmanlarının gözetimi altında yapacakları, süreye ve olanakların genişlemesine koşut olarak iyileştirilebilèn gecekondu türü konut. bk. akkondu. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • KAMUSAL KONUT: kamusal konutanlamı İng. public housing Özel girişimin yardımcı olmayı başaramadığı, belli nitelikleri taşıyan yoksul ya da dar gelirli ailelere, bir kamu kuruluşunca doğrudan doğruya yaptırılarak tutmalık karşılığında verilen konut. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • PAYLI SATIŞ: paylı satışanlamı Osm. hisseli satış Özellikle gecekondu bölgelerinde, yapıdüzen ve bayındırlık kurallarından kaçınmak için, toprak vurguncularının, satım ön sözleşmelerine dayanarak, kent toprağı alıp gecekondu yapmak isteyenlere, noterce düzenlenen belgelerle toprak satışı yapması. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • ÖRNEKKENT: örnekkentanlamı İng. model city Amerika Birleşik Devletlerinde, kamunun desteğinde yerel yönetimlerden de yardım gören özel girişimcilerin gerçekleştirdikleri orta büyüklükte ya da küçük kent türü. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • EVİNİ YAPANA YARDIM: evini yapana yardımanlamı İng. aided self-help housing Özellikle işsiz sayısı çok olan geri kalmış ülkelerde, konut yapımında ucuzluk ve etkinlik sağlamak amacıyla kamu kuruluşlarının desteği ile, iyesinin emeğinden, akçal gücünden, iş bilgisinden, becerisinden ve yakınlarının yardımlaşma olanaklarından yararlanarak konutsuz aileleri konutlandırma yöntemi. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • KONUT DERNEĞİ: konut derneğianlamı İng. housing society, housing association 1. Konut yöneltisine ilişkin görüşler belirten, eleştiriler yapan, konut tasarılarının uygulanmasında uygulayımsal ve akçal yardımlar sağlayan, konut yasalarını geliştirmeye yardımcı olan, kazanç amacı bulunmayan bir yurttaş örgütü. 2. İngiltere’de kazanç amacı gütmeksizin, üyelerine konut sağlayan ya da konutların iyileştirilmesini amaçlayan tüzel kişilik, ya da ortaklık. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • KONUT YÖNELTİSİ: konut yöneltisianlamı İng. housing policy Ailelerin konut gereksinmelerini karşılamak üzere devletçe saptanan önceliklere uygun olarak alınan yasal ve eylemli önlemlerin tümü. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar