AKARSU SEKİSİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


akarsu sekisi(1. anlamı)

İng. aluvial terrace

Gençleşmeyle güç kazanan akarsuların yataklarını yeniden derinleştirerek koyak tabanı içine gömülmeleri sonunda oluşan ve bu yeni yatağın iki yanında kalan az eğimli, asılı düzlük, bk. gençleşme.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980akarsu sekisi(2. anlamı)

İng. river terrace

İki yakasının yukarılarında, nehrin kazmasıyle basamak biçiminde kalmış eski bir koyak tabanı.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971


Sponsorlu Bağlantılar

AKARSU SEKİSİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • SEKİ: seki(1. anlamı) (I) a. hlk. 1. Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set. 2. Oturulacak sedir biçiminde taş veya set. 3. Toprak üstündeki yükseklik, doğal set, taraça. 4. coğ. Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, teras. Güncel Türkçe Sözlük seki(2. anlamı) (II) a. Sekil. Güncel Türkçe Sözlük seki(3. anlamı) 1. Toprak üstündeki Devamını Oku

  • ALÜVYON SEKİSİ: alüvyon sekisianlamı bk. lığ sekisi. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • AKARSU AĞZI: akarsu ağzıanlamı İng. river mouth Akarsuların göl veya denizlere açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında kalan, su ürünleri üretimine elverişli alanlar, mansap. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KOL AKARSU: kol akarsuanlamı İng. tributary Anaırmağa karışan akarsu, bk. ikincil kollar. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • KIYI SEKİSİ: kıyı sekisianlamı İng. coastal terrace Yığılmalar ya da dalga aşındırmasıyla oluşan kıyı düzlüklerinin, taban düzeyinin alçalması ya da karanın yükselmesiyle bugünkü deniz yüzünün üstünde kalan kesimi. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • KAPAN AKARSU: kapan akarsuanlamı İng. pirate stream Komşu akarsuyu kendine çeviren su. bk. kapma, kapılan akarsu. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • KAPAN AKARSU: kapan akarsuanlamı İng. pirate stream Komşu akarsuyu kendine çeviren su. bk. kapma, kapılan akarsu. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • AKARSU BİLİMİ: akarsu bilimianlamı Osm. mebhas-ı enhar (coğrafya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • KOYAK: koyak, -ğı(1. anlamı) a. 1. coğ. Vadi: “Bir koyağa girip küçük bir çalılığa saklandılar.” –Y. Kemal. 2. jeol. Karalarda akarsu aşındırmasıyla oluşmuş, bir yöne doğru eğimli, uzunluğuna çukurluk. 3. hlk. Dağlar ve kayalıklarda oluşmuş doğal çukur: “Yaylasını koyak koyak gezerim” –Halk türküsü. Güncel Türkçe Sözlük koyak(2. anlamı) 1. Bir ucu dağda son bulan kapalı boğaz, iki dağ, tepe Devamını Oku

  • AHIR SEKİSİ: ahır sekisianlamı Kışın, sıcaklığından faydalanarak oturmak için ahırın bir yanına set halinde yapılan, yüksekçe ve sofa genişliğinde oda: Oturduğu yer ahır sekisi, çağırdığı padişah türküsü. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar