AFFERE Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


affereanlamı

İng. affere

anat. Getirme.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

AFFERE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KIRINTILAŞTIRMA: kırıntılaştırmaanlamı İng. crumbling Granül durumuna getirme. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KIRINTILAŞTIRMA: kırıntılaştırmaanlamı İng. crumbling Granül durumuna getirme. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • MOBİLİZASYON: mobilizasyonanlamı İng. mobilization Harekete gelme veya getirme. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EKSİTE: eksiteanlamı İng. excite Tahrik etme, harekete getirme, uyarma. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÜLSEROJENİK: ülserojenikanlamı İng. ulcerogenic Ülsere neden olan, ülser meydana getirme özelliği taşıyan. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PUL DURUMUNA GETİRME: pul durumuna getirmeanlamı İng. flaking Pulcuk durumuna getirme. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KIZGINLIK SENKRONİZASYONU: kızgınlık senkronizasyonuanlamı İng. estrus synchronization İki veya daha fazla dişi hayvanın kızgınlıklarını aynı zamana getirme veya belli bir zamanda kızgınlık göstermelerini sağlama, östrüs senkronizasyonu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BİRLEME: birlemeanlamı a. 1. Bir etme, tek duruma getirme. 2. Tanrı’nın birliğini dile getirme, tevhit. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İCRÂ: icra(1. anlamı) Ar. icr¥¢ a. (icra:) 1. müz. Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme. 2. huk. Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme: Kirayı icra ile alabildim. İcra memuru. 3. huk. Adliyenin bu işle görevli dairesi. 4. esk. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme. Güncel Türkçe Devamını Oku

  • RUMİNASYON: ruminasyon(1. anlamı) bk. geviş getirme BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 ruminasyon(2. anlamı) Dgr. anat. ruminare, İng. rumination anat. Geviş getirme. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar